โรงงานรับผลิตอาหารเสริม รับสร้างแบรนด์อาหารเสริม
เราคัดสรรที่มาของวัตถุดิบต่างๆ จากแหล่งคุณภาพดีที่สุดทั่วโลกในราคาที่คุ้มค่า พร้อมทั้งมีความหลากหลาย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความพิเศษ บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (LIFE PLUS PHARMACEUTICAL CO.,LTD) เป็นโรงงานหนึ่งในเครือของ บริษัท แอท ไลฟ์ พลัส จำกัด (AT LIFE PLUS CO.,LTD) ที่มีประสบการณ์ในตลาดธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพมายาวนาน ซึ่งได้ก่อตั้งโรงงานนี้ขึ้นเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของตลาดด้านการผลิตและพัฒนาอาหารเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจทำธุรกิจกลุ่มนี้และต้องการผู้ผลิตที่มีความพร้อมทั้งในด้านการผลิต การพัฒนา การออกแบบ และบริการด้านที่ปรึกษา โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อาหารเสริม ยาและสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ด้วยการควบคุมและรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย แปลกใหม่ คุ้มค่า และที่สำคัญคือเห็นผลจริง ทางเรายินดีให้บริการทั้งด้านการรับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้ากำหนด (OEM) ด้วยเครื่องจักรและนวัตกรรมสมัยใหม่ พร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และรับออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ (ODM) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม รวมถึงบริการจัดหาและแนะนำสูตรวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปจนถึงการขึ้นทะเบียน อ.ย. อีกทั้งการให้บริการด้านที่ปรึกษาในการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์กับผู้ประกอบการรายใหม่ ที่กำลังริเริ่มหรือต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจอาหารเสริม ซึ่งเราให้ความสำคัญในด้านการบริการเท่าเทียมกับคุณภาพการผลิต ด้วยการบริการแบบ One Stop Service ลูกค้าจึงสามารถได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่คุ้มค่าและเกิดปัญหาน้อยที่สุด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ การบริการของเราจึงมีข้อแตกต่างและมีจุดเด่นจากโรงงานผลิตทั่วไป คือ สามารถรับผลิตสินค้าได้แม้มีจำนวนน้อย เพื่อรองรับและให้บริการแก่ผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่สนใจริเริ่มทำธุรกิจนี้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสูง แต่ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน ได้รับบริการของเราโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือคนกลางใดๆ ทำให้ได้ราคาที่คุ้มค่าและสะดวกรวดเร็ว การบริการแบบครบวงจร หรือ One Stop Service ซึ่งทางเราสามารถให้บริการได้ตั้งแต่การเริ่มต้นคิดค้นสูตร กระบวนการผลิต การออกแบบ การขอขึ้นทะเบียน อย. ไปจนถึงการจัดหาช่องทางเพื่อทำการตลาด มีทีมงานออกแบบของเราเอง ซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟฟิก (Graphic Design) โดยเฉพาะ ได้รับมาตรฐานรับรองจากองค์กรอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีการประเมินบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมธุรกิจรับผลิตอาหารเสริม โรงงานรับผลิตอาหารเสริมชั้นนำของเมืองไทย รับผลิตอาหารเสริมหลากหลายรูปแบบ รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก ผลิตคอลลาเจน ผลิตกูลต้า ผลิตกาแฟลดน้ำหนัก ผลิตกาแฟผู้ชาย ผลิตอาหารเสริมผู้หญิง และผลิตอาหารเสริมผู้ชาย